Pregled za izdajo Potrdila o pregledu plovnosti (ARC)

(zadnja sprememba 20/07/20)

Vlogo za pregled plovnosti (obrazec AIR.OBR-92) lahko dobiš TUKAJ. Obrazec izpolni in ga pošlji na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Z vlogo ni treba pošiljati drugih prilog. Vse lahko pogledamo, ko pridemo na pregled.

Da bi si vsi skupaj olajšali delo pri pregledu dokumentacije, sva pripravila spisek stvari, ki jih je treba imeti pri pregledu.

 1. Spričevalo o plovnosti (original)
 2. Potrdilo o vpisu v register (original)
 3. Knjižica balona
  • Knjižica mora biti izpolnjena z vsemi leti
  • Vsa popravila, 100 urni/letni pregledi morajo biti vpisani
 4. Veljavna zavarovalna polica
 5. Letalski priročnik (zadnja verzija)
  Verzija 

  Datum zadnje
  spremembe

  Kubiček  B.3102  ed. 3 rev 9. 20/08/20
  Cameron  HABFM i10, Amdt 16 14/03/18
  Schroeder   FM_Ed2016_Rev9 jun. 2020
     
 6. Vzdrževalni priročnik (zadnja verzija)
  Verzija Datum zadnje
  spremembe
  Kubiček B.3202  ed. 3 rev 5. 30/07/20
  Cameron HABMM i10, Amdt 4 19/10/17

  Schroeder MM.issue 1.Am 6 jun. 2020

 7. Program vzdrževanja
  • Program mora biti ažuren
  • Vsako leto je treba narediti pregled programa in to vpisati v predvideno tabelo v programu (tudi, če ni nič sprememb)
 8. Seznam vgrajene opreme (to je oprema, ki je fiksno vgrajena v balon)
 9. Seznam Plovno tehničnih zahtev 
  • V seznamu morajo biti vse PTZ, ki se tičejo proizvajalcev opreme, ki jo imaš v konfiguraciji (ne prepisuj vseh iz primera). Če določena PTZ ne pride v poštev za dotični balon, ni dovolj vpisati N/A. Vpisati je treba razlog zakaj ne pride v poštev (Npr. N/A, drug model gorilca).
  • Pri vsaki PTZ mora biti vpisan datum, ko je bila PTZ izdana, datum, ko je bila izvedena (če je bila) in število ur balona, ko je bila PTZ vpisana v seznam. Ni dovolj, da natisneš seznam in ga spodaj podpišeš.
  • Priporočam, da PTZ vpisuješ v knjižico balona, kjer je že predviden ustrezen prostor za to. Število novih PTZ za balone je zelo majhno, običajno manj kot ena na leto.
  • Spisek PTZ od leta 2000 naprej lahko pogledaš tukaj. Vse PTZ pa dobiš na spletni strani EASA (povezava).
 10. Potrdilo o sprostitvi v uporabo (CRS)
  • CRS je treba vpisati v knjižico po vsakem popravilu in po 100 urnem/letnem pregledu (primer). V knjižico moraš vpisati tudi, če si z nalepko popravil malo luknjico. Vpisati moraš tudi lokacijo popravila (Npr. Popravilo luknjice z nalepko. Lokacija popravila v  5. vrsti segmenta med nosilnima trakoma št. 9 in 10.).
 11. Seznam delov z omejeno življensko dobo
  • Deli z omejeno življensko dobo so cevi gorilca in jeklenke
 12. Izpolnjen Obrazec o opravljenjem 100 urnem/letnem pregledu
 13. Če lastnik ni prisoten, če je lastnikov več ali, če je lastnik pravna oseba, mora prisotna oseba imeti pooblastilo, da lahko izvaja postopke za podaljšanje. Pooblastilo je lahko trajno.

Dodatno:

 1. Po 10 letnem pregledu jeklenk, mora vzdrževalna organizacija, ki je izvedla pregled izdati obrazec FORM 1 (primer). Brez tega jeklenka NI plovna!!
 2. Če imaš več balonov in večje število jeklenk, ki imajo enak priključek, kot ga imajo gorilci, ki jih uporabljaš, lahko spisek jeklenk narediš ločeno. Na ta spisek vpišeš vse jeklenke, ki jih imaš in kopijo spiska priložiš v knjižico vsakega balona (primer spiska). Če imaš samo en balon in štiri jeklenke, raje uporabi za to namenjen prostor v knjižici balona.
 3. Če si kupil rabljeno opremo MORAŠ z njo dobiti tudi dokumentacijo. Za kupolo mora biti knjižica balona original. Za ostale komponente pa fotokopija. Za vsako komponento (gorilec, košara, jeklenka) potrebuješ tudi FORM 1 (lahko je eden za več).
 4. Če imaš mešano konfiguracijo (npr. kupolo enega proizvajalca, gorilec in košaro drugega proizvajalca in jeklenke tretjega proizvajalca) moraš imati dokumentacijo (letalski in vzdrževalni priročnik) od vseh treh proizvajalcev. Poiskati moraš tudi dokumentacijo kjer piše, da je konkretna kombinacija dovoljena. Običajno je to servisni bilten proizvajalca kupole.
 5. Če je vzdrževanje oz. pregled izvedel pilot lastnik, mora CRS vsebovat:
  • opis opravljenega dela
  • ime in priimek osebe, ki je dela izvedla
  • številko pilotskega dovoljenja
  • podpis

   Primer
   potrdila o sprostitvi v uporabo po letnem pregledu.

  © 2019 Abstel, Aleš Švagelj s.p.. Vse pravice pridržane.