8. aprila začenja veljati nova zakonodaja, ki prinaša kar nekaj sprememb. Za nas pridejo najbolj v poštev:

  • v košari je obvezno treba imeti gasilni aparat z najmanj 2kg gasilnega sredstva (lahko sta dva po 1kg).
  • v košari moramo obvezno imeti požarno odejo (velikosti najmanj 1,5 x 1,8 m, mora biti skladna z EN 1869)
  • košare z ločenim prostorom za pilota in baloni, ki imajo stranske (rotacijske) ventile, morajo obvezno imeti sistem za privezovanje pilota. Sistem mora biti odobren s strani proizvajalca košare. Vgradi ga lahko samo izvajalec, ki ga je pooblastil izvajalec.
© 2019 Abstel, Aleš Švagelj s.p.. Vse pravice pridržane.