Pregled za izdajo Potrdila o pregledu plovnosti (ARC)

Za pregled izpolni obrazec in nam ga pošlji po elektronski pošti, nato se bomo dogovorili za termin pregleda.

Glede na to, da fizični pregled opravimo na travniku pred delavnico, računaj tudi s tem, da bomo v primeru slabega vremena pregled prestavili. Dobro preveri kdaj ti ARC poteče. Pregled in izdajo ARC lahko naredimo do 90 dni pred potekom brez spremembe osnovnega datuma poteka.

Pri pregledu za izdajo potrdila o pregledu plovnosti se opravi pregled dokumentacije in ogled balona. Stanje in konfiguracija balona mora ustrezati stanju v dokumentaciji.

Da bi si vsi skupaj olajšali delo, sva pripravila spisek stvari, ki jih je treba imeti pri pregledu.

 1. Spričevalo o plovnosti (original)
 2. Potrdilo o vpisu v register (original)
 3. Knjižica balona (Knjižica mora biti izpolnjena z vsemi leti, vsa popravila, 100 urni/letni pregledi morajo biti vpisani)
 4. Veljavna zavarovalna polica
 5. Letalski priročnik (z vsemi spremembami in dodatki).
 6. Vzdrževalni priročnik (z vsemi spremembami in dodatki).
 7. Program vzdrževanja (Program mora biti ažuren, vsako leto je treba narediti pregled programa in to vpisati v predvideno tabelo v programu (tudi, če ni nič sprememb))
 8. Seznam vgrajene opreme (obrazec ).
 9. Seznam Plovno tehničnih zahtev
  • V seznamu morajo biti vse PTZ, ki se tičejo proizvajalcev opreme, ki jo imaš v konfiguraciji.
  • Če določena PTZ ne pride v poštev za dotični balon, ni dovolj vpisati N/A. Vpisati je treba razlog zakaj ne pride v poštev (Npr. “N/A, drug model gorilca”).
  • Pri vsaki PTZ mora biti vpisan datum, ko je bila PTZ izdana, datum, ko je bila izvedena (če je bila) in število ur balona, ko je bila PTZ vpisana v seznam. Ni dovolj, da natisneš seznam in ga spodaj podpišeš.
  • Priporočam, da PTZ vpisuješ v knjižico balona, kjer je že predviden ustrezen prostor za to. Število novih PTZ za balone je zelo majhno, običajno manj kot ena na leto.  PTZ dobiš na spletni strani EASA (povezava, v iskalno polje vpiši “balloon”, da dobiš samo tiste, ki pridejo v poštev za balone)
 10. Potrdilo o sprostitvi v uporabo (CRS). V knjižico ga je treba  vpisati po vsakem popravilu ali spremembi in po 100 urnem/letnem pregledu (primer). V knjižico moraš vpisati tudi, če si z nalepko popravil malo luknjico. Vpisati moraš tudi lokacijo popravila (Npr.: “Popravilo luknjice z nalepko. Lokacija popravila v 5. vrsti segmenta med nosilnima trakoma št. 9 in 10.”)
 11. Seznam delov z omejeno življensko dobo (Deli z omejeno življensko dobo so cevi gorilca in jeklenke)
 12. Izpolnjen Obrazec o opravljenjem 100 urnem/letnem pregledu (kontrolne liste iz vzdrževalnih priročnikov).
 13. Če lastnik ni prisoten, če je lastnikov več ali, če je lastnik pravna oseba, mora prisotna oseba imeti pooblastilo, da lahko izvaja postopke za podaljšanje. Pooblastilo je lahko trajno.
 14. Če imaš mešano konfiguracijo (npr. kupolo enega proizvajalca, gorilec in košaro drugega proizvajalca in jeklenke tretjega proizvajalca) moraš imati ustrezno dopolnjeno dokumentacijo (dodatki priročnikov). Imeti moraš tudi dokumentacijo kjer piše, da je konkretna kombinacija dovoljena (običajno je to napisano v  servisnem biltenu proizvajalca kupole).

Dodatno:

 1. Po 10 letnem pregledu jeklenk, mora vzdrževalna organizacija, ki je izvedla pregled izdati obrazec FORM 1 (primer) oz. mora pregled vpisati v knjižico balona in vpisati potrdilo o sprostitvi v uporabo (CRS). Brez tega jeklenke NE smeš uporabljati!!
 2. Če imaš več balonov in večje število jeklenk, ki imajo enak priključek, kot ga imajo gorilci, ki jih uporabljaš, lahko spisek jeklenk narediš ločeno. Na ta spisek vpišeš vse jeklenke, ki jih imaš in kopijo spiska priložiš v knjižico vsakega balona (primer spiska). Če imaš samo en balon in štiri jeklenke, raje uporabi za to namenjen prostor v knjižici balona.
 3. Če si kupil rabljeno opremo MORAŠ z njo dobiti tudi dokumentacijo. Za kupolo mora biti knjižica balona original, za ostale komponente (gorilec, košara, jeklenka) potrebuješ FORM 1.