Pogosta vprašanja

Kaj je to CAO?

V preteklosti je bila zakonodaja za lahke zrakoplove prezahtevna za generalno letalstvo. Zato so jo spremenili tako, da za lahke zrakoplove za plovnost in vzdrževanje skrbi ena organizacija (CAO) ki, združuje vzdrževalno organizacijo in organizacijo za vodenje stalne plovnost. Taka organizacija lahko izdaja tudi potrdila o pregledu plovnosti (ARC).

Kaj je to vzdrževanje stalne plovnosti?

Vzdrževanje stalne plovnosti pomeni skrbeti za to, da je zrakoplov ves čas pravilno vzdrževan, da so vzdrževalni, letalski priročnik in program vzdrževanja ažurni. Spremljati je treba plovno tehnične zahteve, servisne biltene, spremembe pri tipskih certifikatih. Spremljati je treba dele z omejenim rokom trajanja. …

Ali lahko sam skrbim za stalno plovnost mojega balona?

Če balon uporablja samo lastnik/pilot za lastno uporabo in se ne uporablja v komercialne namene ali šolanje, lahko pilot/lastnik sam skrbi za vzdrževanje stalne plovnosti.

Balon uporabljam za šolanje, ali lahko sam skrbim za vzdrževanje stalne plovnosti?

Ne. Za vzdrževanje stalne plovnosti balona, ki se uporablja za šolanje mora skrbeti CAMO ali CAO.


Imam balon katerega lastnik je sponzor. A lahko jaz skrbim za stalno plovnost?

V tem primeru je za stalno plovnost še vedno odgovoren lastnik. Lahko pa  to odgovornost preko najemne pogodbe prenese na pogodbenika. Seveda pa lahko to odgovornost prenese tudi na CAMO ali CAO.

Balon imam registriran v tujini (država je članica EASA). Ali moram stalno plovnost in podaljšanje plovnosti urejati v tej državi?

Ne. Stalno plovnost, pregled za izdajo potrdila o pregledu plovnosti in izdajo potrdila o pregledu plovnost (ARC) lahko urediš v kateri koli CAMO ali CAO organizaciji z ustreznim pooblastilom, torej tudi pri nas.